Omistajayrittäjän näkökulmasta nopeasti muuttuvan ja ajankohtaisen tiedon hallinta on taloushallinnon tärkeimpiä prosesseja. Netvisor-ohjelman avulla keskeiset riskit ja riippuvuussuhteet on helppo havainnoida. Aktiivinen vuoropuhelu Angelma & Mäkelän kanssa kehittää lisää omaa osaamistamme taloushallinnon kysymyksissä.